Eye-Openers Therapy, een glasheldere kijk op jezelf!

Bevrijd jezelf definitief van dát wat jou al zo lang hindert.

Je bent op een moment in je leven gekomen dat je zegt:

“Genoeg is genoeg!”

Het moment dat je zegt: “En nu wil ik écht definitief verlost raken van dát wat mij intern al zo lang hindert, dwars zit, blokkeert.

Verlost raken van dát wat telkens mijn zelfwaarde omlaag haalt, dat wat mijn levenslust, mijn bevlogenheid, mijn zingeving, levenskracht en daadkracht doet verminderen. Verlost raken van dat wat mij keer op keer in conflict doet raken met anderen en in feite dus met mezelf.

Het moment in je Leven dat je volmondig zegt: “Ja, ik wil” .....

Ja ik wil verlost raken van dát wat mijn mijn verdere groei en bloei als  mens fundamenteel ondermijnt én blijft ondermijnen als ik er NU niets aan doe, of laat doen.

Welnu, beste Man, Vrouw, Medemens: Als je op zo'n essentieel kruispunt bent gekomen, dan is Eye-Openers therapie echt iets voor jou.

Met Eye-Openers therapie kun je namelijk in korte tijd defintief bevrijd raken van jarenlange angsten, depressies, conflicten en negatieve overtuigingen.

Eye Openers Therapy:

de definitieve innerlijke beVRIJding.

In de 17 jaar dat ik mijn praktijk heb als paragnostisch- en regressie therapeute, klopten veel mensen aan mijn deur met allerlei problemen op lichamelijk en/of psychisch gebied.

In de loop der jaren heb ik ontdekt dat de oorsprong van deze obstakels samenhangt met maar liefst 26 Grondtrauma's.

Én met 30 Oerwonden die vanuit de Grondtrauma's kunnen zijn ontstaan.

Een trauma is een psychische of lichamelijke verwonding, waarbij je integriteit en je hele bestaansrecht als mens wordt  belaagd en aangetast. Hierdoor wordt je als het ware overspoeld door emoties die je met geen mogelijkheid goed kunt verwerken.

Een Oerwond is een reactie op een trauma.

Voorbeeld: Als je ooit verstoten bent uit een gemeenschap (trauma), dan ga je op een  diep nivo geloven dat je niets waard bent. Die overtuiging die je dus als gevolg van een trauma aanneemt, noemen we een Oerwond.

Een Oerwond leidt er bijvoorbeeld later toe dat je als een bedelhondje op zoek gaat naar waardering bij anderen.

En die krijg je nooit.

Wie zijn of haar verwondingen te vondeling legt bij een ander zal nimmer innerlijke rust ervaren. Pas als we onszélf erkennen voor wie en wat we zijn, vindt er op een diep nivo heling plaats.

En kom je weer thuis bij jezelf.

Maar deze onverwerkte emoties laten toch haar sporen achter in het lichaam. Het zijn bij wijze van spreken tijdbommetjes die wachten op hun ontploffing. Of beter gezegd: op hun bevrijding.

Je ontdoen van deze diepe innerlijke tijdbommetjes en hindernissen valt bepaald niet mee.

Gelukkig heb ik het talent gekregen om als voelend medium namens mijn cliënten allerlei onverwerkte emoties (boosheid, verdriet, wanhoop, etc.) voor hen te voelen en zelfs te uiten (!). Dat ruimt al enorm op.

En de echte bevrijding vindt plaats als er inzicht komt in het trauma (en de Oerwond) zelf en wat het ons te zeggen heeft. Want een doorleefd en geheeld trauma is de springplank naar innerlijke bevrijding.... opdat al jouw prachtige kwaliteiten als schitterende diamanten vrijuit tot groei en bloei kunnen komen!

De Eye Opener Therapie blijkt voor veel mensen, die vaak al jarenlang met heling en bewustwording bezig zijn, het laatste puzzelstukje te zijn om zichzelf definitief te bevrijden van dat wat hun al zo lang heeft belast.

En om 'het' niet langer buiten zichzelf toe zoeken in de jacht naar erkenning, geborgenheid en bevrijding. Want, en dat blijkt keer op keer in mijn praktijk: Wat je al die jaren zocht, blijkt al die tijd in jezelf verborgen te hebben gezeten...